Oferta publiczna Lichthund S.A.

Emisja do 70 000 akcji serii D

LICHTHUND S.A.

Lichthund S.A. jako niezależne studio deweloperskie specjalizuje się w produkcji gier wideo, łączy pasję do tworzenia z zaawansowaną technologią i artystyczną ekspresją. Dzięki skupieniu na ambitnych projektach, wyróżnia się na rynku gier komputerowych, dostarczając tytuły, które cechują się kreatywnością, artystycznym wyrazem i dostarczają ponadprzeciętnej satysfakcji z gry.

Działalność opiera się na tworzeniu gier w oparciu o autorskie IP i wydawanie ich samodzielnie, bądź we współpracy z wydawcami. Intencją jest wydawanie gier multiplatformowo, tak żeby dotrzeć z tworzonymi grami, do jak najszerszego grona odbiorców.

 

GRY SPÓŁKI

Lichthund posiada w portfolio pięć projektów: Lichtspeer - debiutancka gra studia, wydana w 2016 roku. Gra Food Truck Empire oraz projekt Bulldog na zaawansowanym etapie produkcji z premierami planowanymi kolejno na H2 2024 oraz H1 2025. Projekty Husky i Labrador na etapie preprodukcji oraz konceptu z planowanymi premierami na lata: 2026+, 2027+.

Gra Food Truck Empire oraz projekt o nazwie kodowej Bulldog mają zapewnione finansowanie i będą generowały przychody dla Emitenta w najbliższych latach.

HARMONOGRAM

12.04.2024
Publikacja Memorandum

12-19.04.2024
Road Show

19.04.2024
Ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego

22-25.04.2024
(25 kwietnia 2024 r. do godz. 18.00) Budowa Księgi Popytu (book-building)

25.04.2024
Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w poszczególnych transzach

26.04-07.05.2024
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy na Zaproszenie

26.04-09.05.2024
(w dniu 9 maja 2024 roku zapisy do godz. 23.59) Zapisy na Akcje Oferowane w ramach w Transzy Otwartej

13.05.2024
Przydział Akcji Oferowanych

CELE EMISYJNE

 

 
 

AKCJONARIAT

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przed emisją akcji serii D

Akcje objęte umowami lockup 92,4%

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE LICHTHUND S.A.

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (“Koordynatora Oferty”), a także w POK-ach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel.: (+48) 22 50 43 104
email: makler@bossa.pl
www: https://bossa.pl/