Oferta publiczna Lichthund S.A. Emisja do 70 000 akcji serii D

Lichthund S.A.

Lichthund S.A. jako niezależne studio deweloperskie specjalizuje się w produkcji gier wideo, łączy pasję do tworzenia z zaawansowaną technologią i artystyczną ekspresją. Dzięki skupieniu na ambitnych projektach, wyróżnia się na rynku gier komputerowych, dostarczając tytuły, które cechują się kreatywnością, artystycznym wyrazem i dostarczają ponadprzeciętnej satysfakcji z gry.

Działalność opiera się na tworzeniu gier w oparciu o autorskie IP i wydawanie ich samodzielnie, bądź we współpracy z wydawcami. Intencją jest wydawanie gier multiplatformowo, tak żeby dotrzeć z tworzonymi grami, do jak najszerszego grona odbiorców.

Gry spółki

Lichthund posiada w portfolio pięć projektów: Lichtspeer - debiutancka gra studia, wydana w 2016 roku. Gra Food Truck Empire oraz projekt Bulldog na zaawansowanym etapie produkcji z premierami planowanymi kolejno na H2 2024 oraz H1 2025. Projekty Husky i Labrador na etapie preprodukcji oraz konceptu z planowanymi premierami na lata: 2026+, 2027+.

Gra Food Truck Empire oraz projekt o nazwie kodowej Bulldog mają zapewnione finansowanie i będą generowały przychody dla Emitenta w najbliższych latach.

Harmonogram

 • 12.04.2024 Publikacja Memorandum
 • 12-19.04.2024 Road Show
 • 19.04.2024 Ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
 • 22-25.04.2024(25 kwietnia 2024 r. do godz. 18.00) Budowa Księgi Popytu (book-building)
 • 25.04.2024 Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w poszczególnych transzach
 • 26.04-07.05.2024 Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy na Zaproszenie
 • 26.04-09.05.2024(w dniu 9 maja 2024 roku zapisy do godz. 23.59) Zapisy na Akcje Oferowane w ramach w Transzy Otwartej
 • 13.05.2024 Przydział Akcji Oferowanych

Cele emisyjne

 • 3,2 mln zł Prace rozwojowe nad Projektem Husky w ramach którego zostanie wytworzona kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi
 • 1,0 mln zł Ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketing gier

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przed emisją akcji serii D

 • Bartosz Pieczonka 34,18%
 • Rafał Zaremba 33,92%
 • Dariusz Zaremba 11,38%
 • Tomasz Pelczar 6,34%
 • Pozostali Akcjonariusze 14,18%
 • Akcje objęte umowami lock-up 92,4%

Jak zapisać się na akcje Lichthund S.A.

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (“Koordynatora Oferty”), a także w POK-ach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel.: (+48) 22 50 43 104
email: [email protected]
www: https://bossa.pl/